Anlaşmalı Sigorta kapsamında Hasar onarımı için gerekli belgeler

Şahıslar için:

 • Kaza raporu ve Alkol Raporu Aslı (Polis Zaptı var ise) veya Maddi Hasarlı Trafik Kaza Tespit Tutanağı aslı (Her iki tarafın da ıslak imzası, boşlukların eksiksiz doldurulması) veya Beyan*
 • Kasko poliçesi fotokopisi
 • Kasko poliçesi prim makbuz fotokopileri (Var ise)
 • Ruhsat fotokopisi
 • Sürücüye ait ehliyet fotokopisi ve TC numarası
 • Ruhsat sahibinin kimlik kopyası
 • Teslim-İbra-Temlik Belgesi ve Taahhüt Belgesi
  ** (Ruhsat sahibi tarafından ıslak imzalı)

Şirket adına kayıtlı araçlar için ek olarak:

 • Vergi Levhası fotokopisi
 • Ticaret Sicil Kaydı fotokopisi
 • İmza Sirküleri fotokopisi
 • 75.000 TL’nin üzerindeki hasarlarda faaliyet belgesi ve yetkili kimlik suretleri (MASAK evrakları)
 • Teslim-İbra-Temlik Belgesi ve Taahhüt Belgesi** (İmza Sirkülerinde yetkili olan kişi tarafından ıslak imzalı ve kaşeli)**
  *Beyan olay yeri, tarih ve hasarın oluş şeklinin detaylı olarak açıklayacak ıslak imzalı yazı. (Şirket adına kayıtlı otomobillerde şirket kaşesi ve yetkili kişi imzası da gerekmektedir)
  **Yetkili Servislerden temin edebilirsiniz.